دانلود فیلم آموزش ریاضی دوازدهم تجربی فصل هفتم قانون احتمال کل

دانلود فیلم آموزش قانون احتمال کل فصل هفتم ریاضی دوازدهم تجربی

فیلم ها شامل 4 قسمت به حجم بیش از 80 مگا بایت و در یک ساعت تدریس می باشد.

حل تمرین های کتاب درسی

نمونه سوال کنکور سراسری تجربی و ریاضی و فیزیک

رایگان!
فیلم انتقال توابع فصل اول ریاضی دوازدهم علوم تجربی
100%
تخفیف

فیلم انتقال توابع فصل اول ریاضی دوازدهم علوم تجربی

دانلود فیلم آموزش کامل مبحث انتقال توابع درجه 3 فصل اول ریاضی دوازدهم علوم تجربی

بصورت فیلم  درس 3 ،فصل اول ، شامل 6 جلسه مبحث ترکیب توابع بصورت کامل توضیح داده شده است.

حل المسائل ،تمرین ها و مثال های درسی، نکات کنکوری و حل سوالات کنکوری در این فیلم های با کیفیت ارائه شده است.

65000 – رایگان!
فیلم ترکیب توابع فصل اول ریاضی دوازدهم علوم تجربی
100%
تخفیف

فیلم ترکیب توابع فصل اول ریاضی دوازدهم علوم تجربی

دانلود فیلم آموزش کامل مبحث ترکیب توابع فصل اول ریاضی دوازدهم علوم تجربی

بصورت فیلم  درس 2 ،فصل اول ، شامل 6 جلسه مبحث ترکیب توابع بصورت کامل توضیح داده شده است.

حل المسائل ،تمرین ها و مثال های درسی، نکات کنکوری و حل سوالات کنکوری در این فیلم های با کیفیت ارائه شده است.

65000 – رایگان!
100%
تخفیف

فیلم چرخه ی آمار فصل اول ریاضی و آمار دوازدهم علوم انسانی

دانلود فیلم آموزش کامل مبحث چرخه ی آمار درس سوم فصل اول ریاضی و آمار دوازدهم علوم انسانی

بصورت فیلم  درس 3 ،فصل اول ، شامل 5 جلسه مبحث چرخه ی آمار بصورت کامل توضیح داده شده است.

حل المسائل ،تمرین ها و مثال های درسی، نکات کنکوری و حل سوالات کنکوری در این فیلم های با کیفیت ارائه شده است.

65000 – رایگان!
100%
تخفیف

فیلم احتمال فصل اول ریاضی و آمار دوازدهم علوم انسانی

دانلود فیلم آموزش کامل مبحث احتمال درس دوم فصل اول ریاضی و آمار دوازدهم علوم انسانی

بصورت فیلم  درس 2 ،فصل اول ، شامل 7 جلسه مبحث احتمال بصورت کامل توضیح داده شده است.

حل المسائل ،تمرین ها و مثال های درسی، نکات کنکوری و حل سوالات کنکوری در این فیلم های با کیفیت ارائه شده است.

65000 – رایگان!
100%
تخفیف

فیلم فصل سوم ریاضی دهم تجربی و ریاضی فیزیک

دانلود فیلم آموزش فصل 3 مبحث ریشه گیری ، رادیکال و توان های گویا ریاضی پایه دهم علوم تجربی و ریاضی فیزیک

دانلود فیلم آموزش کامل فصل 3 مبحث،

درس اول ریشه گیری ،

درس دوم رادیکال ،

درس سوم توان های گویا،

ریاضی پایه دهم علوم تجربی و ریاضی فیزیک،

65000 – رایگان!
100%
تخفیف

تابع نمایی فصل سوم ریاضی و آمار دوازدهم انسانی

دانلود فیلم آموزش مبحث تابع نمایی فصل سوم ریاضی و آمار دوازدهم انسانی درس 3 : تابع نمایی : شامل…

65000 – رایگان!
100%
تخفیف

توان گویا فصل سوم ریاضی و آمار دوازدهم انسانی

دانلود فیلم آموزش مبحث توان گویا فصل سوم ریاضی و آمار دوازدهم انسانی

درس 2 : ریشه ُ nام و توان گویا : مبحث توان گویا

بصورت فیلم درس 2 از فصل 3 ریاضی و آمار 12 علوم انسانی مبحث توان گویا بصورت کامل توضیح داده شده است.

65000 – رایگان!
100%
تخفیف

فیلم آموزش مبحث ریشه گیری فصل سوم ریاضی و آمار دوازدهم انسانی

دانلود فیلم آموزش مبحث ریشه گیری فصل سوم ریاضی و آمار دوازدهم انسانی

درس 2 : ریشه ُ nام و توان گویا : مبحث ریشه گیری 

بصورت فیلم درس 2 از فصل 3 ریاضی و آمار 12 علوم انسانی مبحث ریشه گیری بصورت کامل توضیح داده شده است.

65000 – رایگان!
100%
تخفیف

آموزش دنبالۀ هندسی فصل سوم ریاضی و آمار دوازدهم انسانی

دانلود فیلم آموزش دنبالۀ هندسی فصل سوم ریاضی و آمار دوازدهم انسانی

درس 1 : دنبالۀ هندسی: شامل 6 قسمت

بصورت فیلم درس 1 از فصل 3 ریاضی و آمار 12 علوم انسانی مبحث  دنباله هندسی بصورت کامل توضیح داده شده است.

65000 – رایگان!