18%
تخفیف

طرح درس روزانه درس زبان انگلیسی پایه هشتم

دانلود طرح درس روزانه کتاب زبان انگلیسی پایه هشتم متوسطه اول (Word) کلاس: هشتم (دوم متوسطه اول) دبیرستان موضوع درس…

۳۷,۰۰۰ تومان
18%
تخفیف

دانلودطرح درس ماهانه مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

دانلود طرح درس ماهانه کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی(Word) کلاس:  پنجم دبستان موضوع  طرح درس ماهانه تعداد فایل دو…

۳۷,۰۰۰ تومان
18%
تخفیف

دانلودطرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

دانلودطرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی طرح درس روزانه درس ششم:منابع آب ایران کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی(Word)…

۳۷,۰۰۰ تومان
18%
تخفیف

طرح درس سالانه فارسی اول ابتدایی

دانلود طرح درس سالانه  کتاب فارسی پایه اول ابتدایی(Word) کلاس:  اول دبستان موضوع  طرح درس سالانه شامل: نکات قابل‌بیان، اهداف…

۳۷,۰۰۰ تومان
18%
تخفیف

طرح درس ماهانه فارسی اول ابتدایی

دانلود طرح درس ماهانه کتاب فارسی پایه اول ابتدایی(Word) کلاس:  اول دبستان موضوع  طرح درس  ماهانه(مهر ماه) شامل: رئوس مطالب،…

۳۷,۰۰۰ تومان
18%
تخفیف

طرح درس روزانه نگاره 9 فارسی اول ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه نگاره 9 فارسی اول ابتدایی طرح درس روزانه درس نگاره‌ی ۹:در مسجد محلّه کتاب فارسی پایه…

۳۷,۰۰۰ تومان
18%
تخفیف

دانلود طرح آموزشی مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

دانلود طرح آموزشی مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی موضوع درس:منابع آب ایران  تعداد فایل دو فایل ورد(word) و pdf تعداد…

۳۷,۰۰۰ تومان
18%
تخفیف

طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی محصولات کشاورزی-از تولید تا مصرف

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی اگر دانشجوی دانشگاه فرهنگیان یا آموزگار پایه چهارم دبستان هستید و…

۳۷,۰۰۰ تومان
18%
تخفیف

طرح درس روزانه درس یکم نيكي فارسی یازدهم

دانلود طرح درس روزانه درس یکم نيكي فارسی یازدهم اگر دانشجوی دانشگاه فرهنگیان یا دبیر ادبیات فارسی هستید و می…

۳۷,۰۰۰ تومان
18%
تخفیف

طرح درس روزانه درس دوم قاضی بست فارسی یازدهم

دانلود طرح درس روزانه درس دوم قاضی بست فارسی یازدهم اگر دانشجوی دانشگاه فرهنگیان یا دبیر ادبیات فارسی هستید و…

۳۷,۰۰۰ تومان
18%
تخفیف

طرح درس روزانه درس سوم در امواج سند فارسی یازدهم

طرح درس روزانه درس سوم در امواج سند فارسی یازدهم اگر دانشجوی دانشگاه فرهنگیان یا دبیر ادبیات فارسی هستید و…

۳۷,۰۰۰ تومان
18%
تخفیف

طرح درس روزانه درس پنجم آغازگری تنها فارسی یازدهم

دانلود طرح درس روزانه درس پنجم آغازگری تنها فارسی یازدهم اگر دانشجوی دانشگاه فرهنگیان یا دبیر ادبیات فارسی هستید و…

۳۷,۰۰۰ تومان