18%
تخفیف

طرح درس ماهانه هدیه های آسمان ششم ابتدایی

دانلود طرح‌درس‌ ماهانه هدیه های آسمان (word) اگر می خواهید یک نمونه طرح درس ماهانه برای درس هدیه های آسمان…

۳۷,۰۰۰ تومان
18%
تخفیف

طرح درس سالانه هدیه های آسمان ششم ابتدایی

دانلود طرح‌درس‌ سالانه هدیه های آسمان (word) اگر می خواهید یک نمونه طرح درس سالانه برای درس هدیه های آسمان…

۳۷,۰۰۰ تومان
18%
تخفیف

طرح درس روزانه تربیت بدنی دوم دبستان

اگر می خواهید یک نمونه طرح درس روزانه برای درس تربیت بدنی دوم ابتدایی تهیه کنید این فایل طرح درس را…

۳۷,۰۰۰ تومان
18%
تخفیف

طرح درس روزانه پرورش مهارت های ارتباطی و مشارکتی

دانلود طرح درس روزانه پرورش مهارت های ارتباطی و مشارکتی اگر می خواهید یک نمونه طرح درس روزانه برای درس…

۳۷,۰۰۰ تومان
18%
تخفیف

طرح درس پرورش مهارت های ارتباطی و مشارکتی

دانلود طرح‌درس‌ سالانه پرورش مهارت های ارتباطی و مشارکتی(تربیت کودک) اگر می خواهید یک نمونه طرح درس سالانه برای درس…

۳۷,۰۰۰ تومان
18%
تخفیف

طرح درس سالانه مراقبت از سلامت کودک

دانلود طرح‌درس‌ سالانه مراقبت از سلامت کودک(تربیت کودک) اگر می خواهید یک نمونه طرح درس سالانه برای درس مراقبت از…

۳۷,۰۰۰ تومان
18%
تخفیف

دانلود طرح‌درس‌ سالانه پرورش‌ مهارت‌های کلامی ‌کودک

دانلود طرح‌درس‌ سالانه پرورش‌ مهارت‌های کلامی ‌کودک(تربیت کودک) اگر می خواهید یک نمونه طرح درس سالانه برای درس پرورش‌ مهارت‌های…

۳۷,۰۰۰ تومان
17%
تخفیف

طرح درس سالانه درس جامعه‌شناسی یازدهم

دانلود طرح درس سالانه جامعه‌شناسی یازدهم اگر می خواهید یک نمونه طرح درس سالانه برای درس جامعه‌شناسی یازدهم دوره دوم…

۳۷,۲۰۰ تومان
18%
تخفیف

طرح درس سالانه تریبت بدنی پایه دوم ابتدایی

دانلود طرح درس سالانه تریبت بدنی پایه دوم ابتدایی اگر می خواهید یک نمونه طرح درس سالانه برای درس تربیت…

۳۷,۰۰۰ تومان
18%
تخفیف

طرح درس سالانه تریبت بدنی پایه ششم ابتدایی

دانلود طرح درس سالانه تریبت بدنی پایه ششم ابتدایی اگر می خواهید یک نمونه طرح درس سالانه برای درس تربیت…

۳۷,۰۰۰ تومان
18%
تخفیف

طرح درس روزانه تریبت بدنی پایه ششم ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه تریبت بدنی پایه ششم ابتدایی اگر می خواهید یک نمونه طرح درس روزانه برای درس تربیت…

۳۷,۰۰۰ تومان
18%
تخفیف

دانلود طرح درس مجازی جغرافیا یازدهم انسانی

دانلود طرح درس روزانه مجازی جغرافیا پایه یازدهم علوم انسانی اگر می خواهید یک نمونه طرح درس مجازی برای درس…

۳۷,۰۰۰ تومان