18%
تخفیف

فرم ج طرح درس زیارت هدیه آسمان ششم

فرم ج طرح درس زیارت هدیه آسمان ششم ابتدایی ویژه دانشجو معلمان برای ارائه کارورزی 3 تهیه طرح آموزشی بصورت کامل ،آماده ، word – ورد و قابل ویرایش می باشد

۳۷,۰۰۰ تومان
18%
تخفیف

طرح درس روزانه ریاضی هفتم جمع و تفریق اعداد صحیح

دانلود طرح درس روزانه – ملی ریاضی هفتم فصل دوم  جمع و تفریق اعداد صحیح متوسطه (Word) کلاس:  هفتم –…

۳۷,۰۰۰ تومان
18%
تخفیف

طرح درس ملی ریاضی هفتم فصل دوم معرفی اعداد صحیح

دانلود طرح درس روزانه – ملی ریاضی هفتم فصل دوم معرفی اعداد صحیح متوسطه (Word) کلاس:  هفتم – دوره اول…

۳۷,۰۰۰ تومان
18%
تخفیف

طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی نشانه (اﹺﹺ ﹻ ﻪ ﻩ)

دانلود طرح درس روزانه فارسی اول ابتدایی درس هفتم نشانه (اﹺﹺ ﹻ ﻪ ﻩ)  (Word) کلاس: اول ابتدایی موضوع طرح…

۳۷,۰۰۰ تومان
18%
تخفیف

فرم طراحي ۵ گام و تدوین، اجرا و ارزیابي طرح یادگیري

دانلود فرم طراحي ۵ گام و تدوین، اجرا و ارزیابي طرح یادگیري کتاب فارسی پایه سوم ابتدایی(Word) کلاس:  سوم دبستان…

۳۷,۰۰۰ تومان
18%
تخفیف

طرح سالانه مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس

دانلود طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی (Word) طرح در سالانه مطالعات اجتماعی پایه سوم دبستان (۱۴۰۱-۱۴۰۰) مشخصات کلی…

۳۷,۰۰۰ تومان
18%
تخفیف

طرح درس روزانه-ملی مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه براساس برنامه درس ملی مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی (Word) کلاس:  سوم دبستان موضوع درس: مطالعات اجتماعی…

۳۷,۰۰۰ تومان
18%
تخفیف

طرح درس روزانه هدیه های آسمان چهارم ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه هدیه های آسمان پایه چهارم ابتدایی (Word) کلاس:  چهارم دبستان موضوع درس: درس دوازدهم روزی برای…

۳۷,۰۰۰ تومان
18%
تخفیف

طرح درس سالانه هدیه های آسمان چهارم ابتدایی

دانلود طرح درس سالانه هدیه های آسمان چهارم ابتدایی (Word) کلاس:  چهارم دبستان موضوع درس: هدیه های آسمان تعداد فایل…

۳۷,۰۰۰ تومان
18%
تخفیف

طرح درس روزانه عربی هشتم درس اول

دانلود طرح درس روزانه کتاب عربی پایه هشتم متوسطه اول (Word) درس اول کلاس: هشتم (اول متوسطه اول) دبیرستان موضوع…

۳۷,۰۰۰ تومان
18%
تخفیف

طرح درس روزانه عربی نهم درس چهارم

دانلود طرح درس روزانه کتاب عربی پایه نهم متوسطه اول (Word) درس چهارم کلاس:نهم (اول متوسطه اول) دبیرستان موضوع طرح…

۳۷,۰۰۰ تومان
18%
تخفیف

طرح درس ماهانه درس عربی پایه نهم

دانلود طرح درس ماهانه کتاب عربی پایه نهم متوسطه اول (Word) کلاس:  نهم (اول متوسطه اول) دبیرستان موضوع طرح درس…

۳۷,۰۰۰ تومان