طرح درس روزانه ملی انگلیسی دوازدهم

دانلود طرح درس روزانه ملی انگلیسی دوازدهم اگر می خواهید یک نمونه ی آماده برای طرح درس روزانه بر اساس…

۳۷,۰۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی دین و زندگی دوازدهم

دانلود طرح درس روزانه ملی دین و زندگی دوازدهم اگر می خواهید یک نمونه ی آماده برای طرح درس روزانه…

۳۷,۰۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی عربی پایه نهم درس هفتم

دانلودطرح درس روزانه ملی عربی پایه نهم درس هفتم اگر می خواهید یک نمونه ی آماده برای طرح درس روزانه…

۳۷,۰۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی عربی دهم

دانلود طرح درس روزانه ملی عربی دهم اگر می خواهید یک نمونه ی آماده برای طرح درس روزانه بر اساس…

۳۷,۰۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی علوم دوم ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه ملی علوم دوم ابتدایی اگر می خواهید یک نمونه ی آماده برای طرح درس روزانه بر…

۳۷,۰۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی پیام های آسمانی نهم

دانلود طرح درس روزانه ملی پیام های آسمانی نهم اگر می خواهید یک نمونه ی آماده برای طرح درس روزانه…

۳۷,۰۰۰ تومان

طرح درس روزانه ملی عربی پایه نهم درس ششم

دانلود طرح درس روزانه ملی عربی پایه نهم متوسطه اول (Word) درس ششم  برای ارائه به سرگروه های آموزشی و…

۳۷,۰۰۰ تومان
17%
تخفیف

طرح درس سالانه جامعه‌شناسی دهم

دانلود طرح درس سالانه جامعه‌شناسی دهم انسانی اگر می خواهید یک نمونه طرح درس سالانه برای درس جامعه‌شناسی دهم دوره…

۳۷,۲۰۰ تومان
17%
تخفیف

طرح درس سالانه جامعه‌شناسی دوازدهم

دانلود طرح درس سالانه جامعه‌شناسی دوازدهم اگر می خواهید یک نمونه طرح درس سالانه برای درس جامعه‌شناسی دوازدهم دوره دوم…

۳۷,۲۰۰ تومان

طرح درس مثلث قائم‌الزاویه و رابطه فیثاغورس ریاضی هشتم

دانلود طرح درس مثلث قائم‌الزاویه و رابطه فیثاغورس ریاضی هشتم دبیران متوسطه  اول ریاضی هشتم می توانند  فایل ورد word…

۳۷,۰۰۰ تومان
18%
تخفیف

طرح درس روزانه ورزش کلاس سوم ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه ورزش کلاس سوم ابتدایی (شناخت مفاهیم حرکات + استقامت) مربی تربیت بدنی (ورزش) دوره ابتدایی می توانندفایل ورد word و قابل ویرایش طرح درس روزانه تربیت بدنی که در 3 صفحه ورد و pdf  تایپ شده است را از سایت یار معلم دریافت کنید

۳۷,۰۰۰ تومان
18%
تخفیف

طرح درس ملی فضیلت آراستگی دین و زندگی دهم

طرح درس ملی و روزانه دین و زندگی دهم متوسطه

اگر به دنبال دانلود فایل ورد word و قابل ویرایش طرح درس ملی فضیلت آراستگی دین و زندگی دهم هستید می توانید این طرح درس که در 4 صفحه ورد و pdf  تایپ شده است را از سایت یار معلم دریافت کنید

۳۷,۰۰۰ تومان