نمونه سوال ششم ابتدایی

سوالات کار و فناوری ششم ابتدایی نوبت اول و دوم
43%
تخفیف

سوالات کار و فناوری ششم ابتدایی

دانلود نمونه سوال کار و فناوری ششم ابتدایی

نوبت اول و دوم

تعداد فایل : 2 سری سوال

دارای فایل ورد و pdf سوالات

سوال با موضوعات کامل کنید – کوتاه پاسخ – توضیح دهید- چند گزینه ای – انتخاب کنید – جای خالی و ….

19,900 تومان
سوالات و پاسخنامه هدیه آسمان ششم ابتدایی نوبت دوم word
43%
تخفیف

سوالات و پاسخنامه هدیه آسمان ششم ابتدایی نوبت دوم word

دانلود نمونه سوال هدیه آسمان ششم ابتدایی

نوبت دوم خرداد ماه

تعداد فایل : 4 سری سوال و پاسخنامه

دارای فایل ورد و pdf سوالات و پاسخنامه

سوال با موضوعات کامل کنید – کوتاه پاسخ – توضیح دهید- چند گزینه ای – انتخاب کنید – جای خالی و ….

19,900 تومان
سوالات و پاسخنامه فارسی ششم ابتدایی نوبت دوم word
43%
تخفیف

سوالات و پاسخنامه فارسی ششم ابتدایی نوبت دوم word

دانلود نمونه سوال فارسی ششم ابتدایی

نوبت دوم خرداد ماه

تعداد فایل : 2 سری سوال و پاسخنامه

دارای فایل ورد و pdf سوالات و پاسخنامه

سوال با موضوعات کامل کنید – کوتاه پاسخ – توضیح دهید- چند گزینه ای – انتخاب کنید – جای خالی و ….

19,900 تومان
سوالات و پاسخنامه علوم تجربی ششم ابتدایی نوبت دوم word
43%
تخفیف

سوالات و پاسخنامه علوم تجربی ششم ابتدایی نوبت دوم word

دانلود نمونه سوال علوم تجربی ششم ابتدایی

نوبت دوم خرداد ماه

تعداد فایل : 2 سری سوال و پاسخنامه

دارای فایل ورد و pdf سوالات و پاسخنامه

سوال با موضوعات کامل کنید – کوتاه پاسخ – توضیح دهید- چند گزینه ای – انتخاب کنید – جای خالی و ….

19,900 تومان
سوالات و پاسخنامه مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی نوبت دوم word
43%
تخفیف

سوالات و پاسخنامه مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی نوبت دوم word

دانلود نمونه سوال مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

نوبت دوم خرداد ماه

تعداد فایل :  5 سری سوال و پاسخنامه

دارای فایل ورد و pdf سوالات و پاسخنامه

سوال با موضوعات کامل کنید – کوتاه پاسخ – توضیح دهید- چند گزینه ای – انتخاب کنید – جای خالی و ….

19,900 تومان
سوالات و پاسخنامه ریاضی ششم ابتدایی نوبت دوم word
32%
تخفیف

سوالات و پاسخنامه ریاضی ششم ابتدایی نوبت دوم word

1.00 1 رای
23,880 تومان

دانلود نمونه سوال ریاضی ششم ابتدایی نوبت دوم خرداد ماه تعداد فایل : 3 سری سوال و پاسخنامه دارای فایل ورد و pdf سوالات و پاسخنامه سوال با موضوعات کامل کنید – کوتاه پاسخ – توضیح دهید- چند گزینه ای – انتخاب کنید – جای خالی و ….

23,880 تومان

سوالات فارسی ششم ابتدائی نوبت اول

دانلود نمونه سوال فارسی ششم ابتدائی نوبت اول

تعداد صفحات: یک صفحه امتحان دی ماه

مقطع ابتدایی، پایه ششم ،نوبت اول

در قالب Word وPdf

10,000 تومان
84%
تخفیف

دوره آموزش کتاب ریاضی ششم ابتدایی

دوره آموزش ریاضی ششم ابتدایی

بصورت فیلم توضیح داده شده.در حال تکمیل

2 سری امتحانات نهایی و کامل از کتاب درس ریاضی ششم با پاسخنامه

لینک دانلود فایل ها به مدت 7 روز و 10 بار قابل دریافت است.

12,000 تومان