100%
تخفیف

نمونه سوال ریاضی نهم نوبت دوم

دانلود نمونه سوال ریاضی نهم نوبت دوم اگر دبیر ریاضی یا دانش آموز مقطع متوسطه راهنمایی می اشید و می…

12000 – رایگان!
43%
تخفیف

دانلود نمونه سوال نوبت دوم درس فیزیک دهم علوم تجربی

دانلود امتحان نوبت دوم فیزیک دهم علوم تجربی

برای برگزاری امتحانات نوبت دوم خرداد ماه مطابق با بارم بندی سال 1400

شامل دو صفحه ی تایپ شده Word

و دارای فایل pdf

19,900 تومان
43%
تخفیف

امتحان نوبت دوم ریاضی هشتم فایل Word

نمونه سوال ریاضی هشتم نوبت دوم

دارای 4 صفحه سوال و 2 صفحه پاسخنامه

دارای فایل Word  و Pdf

برای خرداد ماه 1400 نوبت دوم

19,900 تومان
سوالات کار و فناوری ششم ابتدایی نوبت اول و دوم
43%
تخفیف

سوالات کار و فناوری ششم ابتدایی

دانلود نمونه سوال کار و فناوری ششم ابتدایی

نوبت اول و دوم

تعداد فایل : 2 سری سوال

دارای فایل ورد و pdf سوالات

سوال با موضوعات کامل کنید – کوتاه پاسخ – توضیح دهید- چند گزینه ای – انتخاب کنید – جای خالی و ….

19,900 تومان
سوالات و پاسخنامه هدیه آسمان ششم ابتدایی نوبت دوم word
43%
تخفیف

سوالات و پاسخنامه هدیه آسمان ششم ابتدایی نوبت دوم word

دانلود نمونه سوال هدیه آسمان ششم ابتدایی

نوبت دوم خرداد ماه

تعداد فایل : 4 سری سوال و پاسخنامه

دارای فایل ورد و pdf سوالات و پاسخنامه

سوال با موضوعات کامل کنید – کوتاه پاسخ – توضیح دهید- چند گزینه ای – انتخاب کنید – جای خالی و ….

19,900 تومان
سوالات و پاسخنامه فارسی ششم ابتدایی نوبت دوم word
43%
تخفیف

سوالات و پاسخنامه فارسی ششم ابتدایی نوبت دوم word

دانلود نمونه سوال فارسی ششم ابتدایی

نوبت دوم خرداد ماه

تعداد فایل : 2 سری سوال و پاسخنامه

دارای فایل ورد و pdf سوالات و پاسخنامه

سوال با موضوعات کامل کنید – کوتاه پاسخ – توضیح دهید- چند گزینه ای – انتخاب کنید – جای خالی و ….

19,900 تومان
سوالات و پاسخنامه علوم تجربی ششم ابتدایی نوبت دوم word
43%
تخفیف

سوالات و پاسخنامه علوم تجربی ششم ابتدایی نوبت دوم word

دانلود نمونه سوال علوم تجربی ششم ابتدایی

نوبت دوم خرداد ماه

تعداد فایل : 2 سری سوال و پاسخنامه

دارای فایل ورد و pdf سوالات و پاسخنامه

سوال با موضوعات کامل کنید – کوتاه پاسخ – توضیح دهید- چند گزینه ای – انتخاب کنید – جای خالی و ….

19,900 تومان
سوالات و پاسخنامه مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی نوبت دوم word
43%
تخفیف

سوالات و پاسخنامه مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی نوبت دوم word

دانلود نمونه سوال مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

نوبت دوم خرداد ماه

تعداد فایل :  5 سری سوال و پاسخنامه

دارای فایل ورد و pdf سوالات و پاسخنامه

سوال با موضوعات کامل کنید – کوتاه پاسخ – توضیح دهید- چند گزینه ای – انتخاب کنید – جای خالی و ….

19,900 تومان
سوالات و پاسخنامه ریاضی ششم ابتدایی نوبت دوم word
32%
تخفیف

سوالات و پاسخنامه ریاضی ششم ابتدایی نوبت دوم word

1.00 1 رای
23,880 تومان

دانلود نمونه سوال ریاضی ششم ابتدایی نوبت دوم خرداد ماه تعداد فایل : 3 سری سوال و پاسخنامه دارای فایل ورد و pdf سوالات و پاسخنامه سوال با موضوعات کامل کنید – کوتاه پاسخ – توضیح دهید- چند گزینه ای – انتخاب کنید – جای خالی و ….

23,880 تومان