43%
تخفیف

طرح درس ماهانه درس عربی پایه نهم

دانلود طرح درس ماهانه کتاب عربی پایه نهم متوسطه اول (Word) کلاس:  نهم (اول متوسطه اول) دبیرستان موضوع طرح درس…

19,900 تومان
43%
تخفیف

طرح درس ماهانه هدیه های آسمان ششم ابتدایی

دانلود طرح‌درس‌ ماهانه هدیه های آسمان (word) اگر می خواهید یک نمونه طرح درس ماهانه برای درس هدیه های آسمان…

19,900 تومان
43%
تخفیف

دانلود طرح درس ماهانه مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی

دانلود طرح درس ماهانه مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی اگر می خواهید یک نمونه طرح درس ماهانه برای درس مطالعات اجتماعی…

19,900 تومان
43%
تخفیف

طرح درس ماهانه درس زبان انگلیسی پایه هفتم

دانلود طرح درس ماهانه کتاب زبان انگلیسی پایه هفتم متوسطه اول(Word) کلاس:  هفتم (اول متوسطه اول) دبیرستان موضوع طرح درس ماهیانه…

19,900 تومان
43%
تخفیف

دانلودطرح درس ماهانه مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

دانلود طرح درس ماهانه کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی(Word) کلاس:  پنجم دبستان موضوع  طرح درس ماهانه تعداد فایل دو…

19,900 تومان
43%
تخفیف

طرح درس ماهانه فارسی اول ابتدایی

دانلود طرح درس ماهانه کتاب فارسی پایه اول ابتدایی(Word) کلاس:  اول دبستان موضوع  طرح درس  ماهانه(مهر ماه) شامل: رئوس مطالب،…

19,900 تومان
43%
تخفیف

طرح درس ماهانه درس ریاضی پایه چهارم

دانلود طرح درس ماهانه درس ریاضی پایه چهارم اگر آموزگار پایه چهارم ابتدایی و یا دانشجوی دانشگاه فرهنگیان هستید و…

19,900 تومان