43%
تخفیف

طرح سالانه مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس

دانلود طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی (Word) طرح در سالانه مطالعات اجتماعی پایه سوم دبستان (۱۴۰۱-۱۴۰۰) مشخصات کلی…

19,900 تومان
43%
تخفیف

طرح درس سالانه هدیه های آسمان چهارم ابتدایی

دانلود طرح درس سالانه هدیه های آسمان چهارم ابتدایی (Word) کلاس:  چهارم دبستان موضوع درس: هدیه های آسمان تعداد فایل…

19,900 تومان
43%
تخفیف

طرح درس سالانه هدیه های آسمان ششم ابتدایی

دانلود طرح‌درس‌ سالانه هدیه های آسمان (word) اگر می خواهید یک نمونه طرح درس سالانه برای درس هدیه های آسمان…

19,900 تومان
43%
تخفیف

طرح درس پرورش مهارت های ارتباطی و مشارکتی

دانلود طرح‌درس‌ سالانه پرورش مهارت های ارتباطی و مشارکتی(تربیت کودک) اگر می خواهید یک نمونه طرح درس سالانه برای درس…

19,900 تومان
43%
تخفیف

طرح درس سالانه مراقبت از سلامت کودک

دانلود طرح‌درس‌ سالانه مراقبت از سلامت کودک(تربیت کودک) اگر می خواهید یک نمونه طرح درس سالانه برای درس مراقبت از…

19,900 تومان
43%
تخفیف

دانلود طرح‌درس‌ سالانه پرورش‌ مهارت‌های کلامی ‌کودک

دانلود طرح‌درس‌ سالانه پرورش‌ مهارت‌های کلامی ‌کودک(تربیت کودک) اگر می خواهید یک نمونه طرح درس سالانه برای درس پرورش‌ مهارت‌های…

19,900 تومان
43%
تخفیف

طرح درس سالانه مدیریت خانواده و سبک زندگی

دانلود طرح درس سالانه مدیریت خانواده و سبک زندگی اگر می خواهید یک نمونه طرح درس سالانه برای درس مدیریت…

19,900 تومان
43%
تخفیف

طرح درس سالانه روان‌شناسی پایه یازدهم

دانلود طرح درس سالانه روان‌شناسی پایه یازدهم اگر می خواهید یک نمونه طرح درس سالانه برای درس  روان‌شناسی پایه یازدهم…

19,900 تومان
43%
تخفیف

طرح درس سالانه درس جامعه‌شناسی یازدهم

دانلود طرح درس سالانه جامعه‌شناسی یازدهم اگر می خواهید یک نمونه طرح درس سالانه برای درس جامعه‌شناسی یازدهم دوره دوم…

19,900 تومان
43%
تخفیف

طرح درس سالانه درس کتاب تفکر و سواد رسانه‌ای

دانلود طرح درس سالانه کتاب تفکر و سواد رسانه‌ای اگر می خواهید یک نمونه طرح درس سالانه برای کتاب تفکر…

19,900 تومان
43%
تخفیف

طرح درس سالانه کتاب انسان و محیط‌زیست

دانلود طرح درس سالانه کتاب انسان و محیط‌زیست اگر می خواهید یک نمونه طرح درس سالانه کتاب انسان و محیط‌زیست…

19,900 تومان
43%
تخفیف

طرح درس سالانه تریبت بدنی پایه دوم ابتدایی

دانلود طرح درس سالانه تریبت بدنی پایه دوم ابتدایی اگر می خواهید یک نمونه طرح درس سالانه برای درس تربیت…

19,900 تومان