100%
تخفیف

فیلم چرخه ی آمار فصل اول ریاضی و آمار دوازدهم علوم انسانی

دانلود فیلم آموزش کامل مبحث چرخه ی آمار درس سوم فصل اول ریاضی و آمار دوازدهم علوم انسانی

بصورت فیلم  درس 3 ،فصل اول ، شامل 5 جلسه مبحث چرخه ی آمار بصورت کامل توضیح داده شده است.

حل المسائل ،تمرین ها و مثال های درسی، نکات کنکوری و حل سوالات کنکوری در این فیلم های با کیفیت ارائه شده است.

65000 – رایگان!
100%
تخفیف

فیلم احتمال فصل اول ریاضی و آمار دوازدهم علوم انسانی

دانلود فیلم آموزش کامل مبحث احتمال درس دوم فصل اول ریاضی و آمار دوازدهم علوم انسانی

بصورت فیلم  درس 2 ،فصل اول ، شامل 7 جلسه مبحث احتمال بصورت کامل توضیح داده شده است.

حل المسائل ،تمرین ها و مثال های درسی، نکات کنکوری و حل سوالات کنکوری در این فیلم های با کیفیت ارائه شده است.

65000 – رایگان!
100%
تخفیف

تابع نمایی فصل سوم ریاضی و آمار دوازدهم انسانی

دانلود فیلم آموزش مبحث تابع نمایی فصل سوم ریاضی و آمار دوازدهم انسانی درس 3 : تابع نمایی : شامل…

65000 – رایگان!
100%
تخفیف

توان گویا فصل سوم ریاضی و آمار دوازدهم انسانی

دانلود فیلم آموزش مبحث توان گویا فصل سوم ریاضی و آمار دوازدهم انسانی

درس 2 : ریشه ُ nام و توان گویا : مبحث توان گویا

بصورت فیلم درس 2 از فصل 3 ریاضی و آمار 12 علوم انسانی مبحث توان گویا بصورت کامل توضیح داده شده است.

65000 – رایگان!
100%
تخفیف

فیلم آموزش مبحث ریشه گیری فصل سوم ریاضی و آمار دوازدهم انسانی

دانلود فیلم آموزش مبحث ریشه گیری فصل سوم ریاضی و آمار دوازدهم انسانی

درس 2 : ریشه ُ nام و توان گویا : مبحث ریشه گیری 

بصورت فیلم درس 2 از فصل 3 ریاضی و آمار 12 علوم انسانی مبحث ریشه گیری بصورت کامل توضیح داده شده است.

65000 – رایگان!
100%
تخفیف

آموزش دنبالۀ هندسی فصل سوم ریاضی و آمار دوازدهم انسانی

دانلود فیلم آموزش دنبالۀ هندسی فصل سوم ریاضی و آمار دوازدهم انسانی

درس 1 : دنبالۀ هندسی: شامل 6 قسمت

بصورت فیلم درس 1 از فصل 3 ریاضی و آمار 12 علوم انسانی مبحث  دنباله هندسی بصورت کامل توضیح داده شده است.

65000 – رایگان!
دوره آموزش فصل سوم ریاضی و آمار رشته علوم انسانی
69%
تخفیف

دوره آموزش ریاضی و آمار دوازدهم انسانی فصل سوم

دوره آموزش فصل سوم ریاضی و آمار رشته علوم انسانی

فصل سوم در 12 قسمت بصورت فیلم توضیح داده شده.

سوالات نوبت اول 3 سری در قالب Word وPdf

لینک دانلود فایل ها به مدت 7 روز و 10 بار قابل دریافت است.

 

 

30,000 تومان

سوال ریاضی و آمار دوازدهم انسانی نوبت اول

دانلود نمونه سوال ریاضی و آمار دوازدهم انسانی نوبت اول

تعداد صفحات: یک صفحه امتحان دی ماه

نوبت اول

متوسطه دوم

در قالب Word وPdf

14,000 تومان

سوال ریاضی و آمار دوازدهم انسانی نوبت اول

دانلود نمونه سوال ریاضی و آمار دوازدهم انسانی نوبت اول

تعداد صفحات: سه صفحه امتحان دی ماه

نوبت اول

متوسطه دوم

در قالب Word وPdf

14,000 تومان