دانلود جزوه های درسی

دانلود جزوه های درسی و نمونه سوالات و حل المسائل کنکوری ویژه دانش آموزان و دبیران در قالب word و Pdf

دانلود جزوه کامل مبحث مجموعه ها ویژه کنکور علوم تجربی

دانلود جزوه کامل مبحث مجموعه ها ویژه کنکور علوم تجربی

تعداد صفحات:51 صفحه

دارای فایل Word و Pdf

ویژه دانش آموزان کنکوری
رشته علوم تجربی (نظام جدید)

آموزش نکته ها و مفاهیم
پاسخ های تشریحی به سوالات
سوالات چند گزینه ای
تمرین‌های برای آمادگی

28,000 تومان

دانلود جزوه کامل مبحث مجموع و حاصلضرب ریشه های معادله ویژه کنکور علوم تجربی

دانلود جزوه مجموع و حاصلضرب ریشه های معادله ویژه کنکور علوم تجربی

تعداد صفحات:29 صفحه،

دارای فایل Word و Pdf،

ویژه دانش آموزان کنکوری،
رشته علوم تجربی (نظام جدید)،

آموزش نکته ها و مفاهیم،
پاسخ های تشریحی به سوالات،
سوالات چند گزینه ای،
تمرین‌های برای آمادگی،

28,000 تومان

دانلود جزوه کامل مبحث مقاطع مخروطی ویژه کنکور علوم تجربی

دانلود جزوه کامل مبحث مقاطع مخروطی ویژه کنکور علوم تجربی

تعداد صفحات:46 صفحه

دارای فایل Word و Pdf
ویژه دانش آموزان کنکوری رشته علوم تجربی (نظام جدید)
آموزش نکته ها و مفاهیم
پاسخ های تشریحی به سوالات کنکور سراسری
سوالات چند گزینه ای
تمرین‌های برای آمادگی

28,000 تومان

دانلود جزوه کامل مبحث مشتق ویژه کنکور علوم تجربی

دانلود جزوه کامل مبحث مشتق ویژه کنکور علوم تجربی

تعداد صفحات:76 صفحه

دارای فایل word  و pdf

ویژه دانش آموزان کنکوری
رشته علوم تجربی (نظام جدید)
آموزش نکته ها و مفاهیم
پاسخ های تشریحی به سوالات کنکور سراسری
سوالات چند گزینه ای
تمرین‌های برای آمادگی

28,000 تومان

دانلود جزوه کامل مبحث کاربرد مشتق ویژه کنکور علوم تجربی

دانلود جزوه کامل مبحث کاربرد مشتق ویژه کنکور علوم تجربی

تعداد صفحات:81 صفحه

دارای فایل Word و Pdf

ویژه دانش آموزان کنکوری
رشته علوم تجربی (نظام جدید)

آموزش نکته ها و مفاهیم
پاسخ های تشریحی به سوالات
سوالات چند گزینه ای
تمرین‌های برای آمادگی

28,000 تومان

دانلود جزوه فرمول های مثلثات ویژه کنکور علوم تجربی

دانلود جزوه فرمول های مثلثات ویژه کنکور علوم تجربی

تعداد صفحات:24صفحه

دارای فایل Word و Pdf

ویژه دانش آموزان کنکوری
رشته علوم تجربی (نظام جدید)

آموزش نکته ها و مفاهیم
پاسخ های تشریحی به سوالات
سوالات چند گزینه ای
تمرین‌های برای آمادگی

28,000 تومان