شیمی دهم علوم تجربی
آزمون آنلاین،پاورپوینت درسی،جزوه،امتحان نهایی و نوبت اول درس شیمی دهم علوم تجربیآزمون آنلاین،پاورپوینت درسی،جزوه،امتحان نهایی و نوبت اول درس شیمی دهم علوم تجربی

سوال شیمی دهم تجربی نوبت اول

دانلود نمونه سوال شیمی پایه دهم علوم تجربی نوبت اول

تعداد صفحات: یک صفحه امتحان دی ماه

نوبت اول،متوسطه اول

در قالب Word وPdf

14,000 تومان

سوالات شیمی دهم علوم تجربی نوبت اول

دانلود نمونه سوال شیمی پایه دهم علوم تجربی نوبت اول

تعداد صفحات: سه صفحه امتحان دی ماه

فایل شامل :نمونه سوالات هماهنگ

در قالب Word وPdf

14,000 تومان