ریاضی دهم علوم تجربی
آزمون آنلاین،پاورپوینت درسی،جزوه،امتحان نهایی و نوبت اول درس ریاضی دهم علوم تجربی

فیلم فصل سوم ریاضی دهم تجربی و ریاضی فیزیک

دانلود فیلم آموزش فصل 3 مبحث ریشه گیری ، رادیکال و توان های گویا ریاضی پایه دهم علوم تجربی و ریاضی فیزیک

دانلود فیلم آموزش کامل فصل 3 مبحث،

درس اول ریشه گیری ،

درس دوم رادیکال ،

درس سوم توان های گویا،

ریاضی پایه دهم علوم تجربی و ریاضی فیزیک،

45,000 تومان

دانلود جزوه فصل سوم ریاضی پایه دهم علوم تجربی و ریاضی و فیزیک

جزوه ریاضی پایه دهم علوم تجربی و ریاضی و فیزیک

فصل سوم توان های گویا و عبارت های جبری :108صفحه

دارای فایل pdf

این جزوه بر اساس آخرین تغییرات کتاب های درسی ریاضی پایه دهم علوم تجربی و ریاضی و فیزیک متوسطه دوم جهت برگزاری کلاس های خصوصی دبیران در آموزشگاه ها و دبیران مدارس با فونت فارسی و نوشته های قابل تغییر در قالب نسخه ی pdf تهیه شده است.

28,000 تومان

جزوه  مجموعه ، الگو و دنباله  فصل  اول ریاضی دهم علوم تجربی و ریاضی و فیزیک

جزوه ریاضی پایه دهم علوم تجربی و ریاضی و فیزیک

فصل اول مجموعه ، الگو و دنباله: 125 صفحه

دارای فایل pdf

این جزوه بر اساس آخرین تغییرات کتاب های درسی ریاضی پایه دهم علوم تجربی و ریاضی و فیزیک متوسطه دوم جهت برگزاری کلاس های خصوصی دبیران در آموزشگاه ها و دبیران مدارس با فونت فارسی و نوشته های قابل تغییر در قالب نسخه ی pdf تهیه شده است.

28,000 تومان

جزوه فصل دوم ریاضی پایه دهم علوم تجربی و ریاضی و فیزیک

جزوه ریاضی پایه دهم علوم تجربی و ریاضی و فیزیک

فصل دوم مثلثات: 85 صفحه

دارای فایل pdf

این جزوه بر اساس آخرین تغییرات کتاب های درسی ریاضی پایه دهم علوم تجربی و ریاضی و فیزیک متوسطه دوم جهت برگزاری کلاس های خصوصی دبیران در آموزشگاه ها و دبیران مدارس با فونت فارسی و نوشته های قابل تغییر در قالب نسخه ی pdf تهیه شده است.

28,000 تومان

جزوه فصل چهارم ریاضی پایه دهم علوم تجربی و ریاضی و فیزیک

جزوه ریاضی پایه دهم علوم تجربی و ریاضی و فیزیک

فصل چهارم معادله ها و نامعادله : 95 صفحه

دارای فایل  pdf 

این جزوه بر اساس آخرین تغییرات کتاب های درسی ریاضی پایه دهم علوم تجربی و ریاضی و فیزیک متوسطه دوم جهت برگزاری کلاس های خصوصی دبیران در آموزشگاه ها و دبیران مدارس با فونت فارسی و نوشته های قابل تغییر در قالب نسخه ی pdf تهیه شده است.

28,000 تومان

جزوه فصل پنجم ریاضی پایه دهم علوم تجربی و ریاضی و فیزیک

جزوه ریاضی پایه دهم علوم تجربی و ریاضی و فیزیک

فصل پنجم تابع: 99 صفحه

دارای فایل  pdf 

این جزوه بر اساس آخرین تغییرات کتاب های درسی ریاضی پایه دهم علوم تجربی و ریاضی و فیزیک متوسطه دوم جهت برگزاری کلاس های خصوصی دبیران در آموزشگاه ها و دبیران مدارس با فونت فارسی و نوشته های قابل تغییر در قالب نسخه ی pdf تهیه شده است.

28,000 تومان

فصل ششم ریاضی پایه دهم علوم تجربی و ریاضی و فیزیک

دانلود جزوه فصل دوم ریاضی پایه دهم علوم تجربی و ریاضی و فیزیک

فصل دوم مثلثات: 85 صفحه،

دارای فایل  pdf،

طبقه بندی سوالات به صورت موضوعی،
نکات کنکوری و سوالات چهارگزینه ای،
حل تمامی تمرین ها ، فعالیت ها و کاردر کلاس ها،

فایل بعد از خرید به مدت7 روز و 10 بار قابل دانلود می باشد.

28,000 تومان

جزوه کامل ریاضی پایه دهم مبحث آمارو  احتمال

جزوه ریاضی پایه دهم علوم تجربی و ریاضی و فیزیک

فصل هفتم آمارو  احتمال: 90 صفحه

فایل  pdf 

این جزوه بر اساس آخرین تغییرات کتاب های درسی ریاضی پایه دهم علوم تجربی و ریاضی و فیزیک متوسطه دوم جهت برگزاری کلاس های خصوصی دبیران در آموزشگاه ها و دبیران مدارس با فونت فارسی و نوشته های قابل تغییر در قالب نسخه ی pdf تهیه شده است.

28,000 تومان

طرح درس ریاضی نهم مبحث عبارات گویا

دانلود طرح درس روزانه ملی ریاضی نهم عبارات گویا در رود

تعداد صفحات: سه صفحه

متوسطه اول

در قالب Word وPdf

20,000 تومان

سوال ریاضی دهم علوم تجربی و ریاضی فیزیک نوبت اول

دانلود نمونه سوال ریاضی دهم علوم تجربی و ریاضی فیزیک نوبت اول

تعداد صفحات: دو صفحه امتحان دی ماه

فایل شامل :نمونه سوالات هماهنگ

در قالب Word وPdf

14,000 تومان

سوال ریاضی 1 دهم علوم تجربی نوبت اول


دانلود نمونه سوال ریاضی 1 دهم علوم تجربی نوبت اول

تعداد صفحات: یک صفحه امتحان دی ماه

نوبت اول ،متوسطه دوم

در قالب Word وPdf

10,000 تومان

سوال ریاضی متوسطه دوم نوبت اول دی ماه

دانلود نمونه سوال ریاضی متوسطه دوم نوبت اول دی ماه

تعداد صفحات: دو صفحه امتحان دی ماه

نوبت اول،متوسطه دوم

در قالب Word وPdf

14,000 تومان