سبد خرید 1

فیلم های درسی

فیلم های درسی

جدیدترین پاورپوینت های تدریس و ارائه درسی ابتدایی و متوسطه

13%
تخفیف

دانلود فیلم آموزش ریاضی دوازدهم تجربی فصل هفتم قانون احتمال کل

دانلود فیلم آموزش قانون احتمال کل فصل هفتم ریاضی دوازدهم تجربی

فیلم ها شامل 4 قسمت به حجم بیش از 80 مگا بایت و در یک ساعت تدریس می باشد.

حل تمرین های کتاب درسی

نمونه سوال کنکور سراسری تجربی و ریاضی و فیزیک

35,000 تومان

فیلم انتقال توابع فصل اول ریاضی دوازدهم علوم تجربی

دانلود فیلم آموزش کامل مبحث انتقال توابع درجه 3 فصل اول ریاضی دوازدهم علوم تجربی

بصورت فیلم  درس 3 ،فصل اول ، شامل 6 جلسه مبحث ترکیب توابع بصورت کامل توضیح داده شده است.

حل المسائل ،تمرین ها و مثال های درسی، نکات کنکوری و حل سوالات کنکوری در این فیلم های با کیفیت ارائه شده است.

28,000 تومان

فیلم ترکیب توابع فصل اول ریاضی دوازدهم علوم تجربی

دانلود فیلم آموزش کامل مبحث ترکیب توابع فصل اول ریاضی دوازدهم علوم تجربی

بصورت فیلم  درس 2 ،فصل اول ، شامل 6 جلسه مبحث ترکیب توابع بصورت کامل توضیح داده شده است.

حل المسائل ،تمرین ها و مثال های درسی، نکات کنکوری و حل سوالات کنکوری در این فیلم های با کیفیت ارائه شده است.

28,000 تومان

فیلم فصل سوم ریاضی دهم تجربی و ریاضی فیزیک

دانلود فیلم آموزش فصل 3 مبحث ریشه گیری ، رادیکال و توان های گویا ریاضی پایه دهم علوم تجربی و ریاضی فیزیک

دانلود فیلم آموزش کامل فصل 3 مبحث،

درس اول ریشه گیری ،

درس دوم رادیکال ،

درس سوم توان های گویا،

ریاضی پایه دهم علوم تجربی و ریاضی فیزیک،

45,000 تومان

همه ی مطالب مرتبط با : فیلم های درسی

13%
تخفیف

دانلود فیلم آموزش ریاضی دوازدهم تجربی فصل هفتم قانون احتمال کل

دانلود فیلم آموزش قانون احتمال کل فصل هفتم ریاضی دوازدهم تجربی

فیلم ها شامل 4 قسمت به حجم بیش از 80 مگا بایت و در یک ساعت تدریس می باشد.

حل تمرین های کتاب درسی

نمونه سوال کنکور سراسری تجربی و ریاضی و فیزیک

35,000 تومان

فیلم انتقال توابع فصل اول ریاضی دوازدهم علوم تجربی

دانلود فیلم آموزش کامل مبحث انتقال توابع درجه 3 فصل اول ریاضی دوازدهم علوم تجربی

بصورت فیلم  درس 3 ،فصل اول ، شامل 6 جلسه مبحث ترکیب توابع بصورت کامل توضیح داده شده است.

حل المسائل ،تمرین ها و مثال های درسی، نکات کنکوری و حل سوالات کنکوری در این فیلم های با کیفیت ارائه شده است.

28,000 تومان

فیلم ترکیب توابع فصل اول ریاضی دوازدهم علوم تجربی

دانلود فیلم آموزش کامل مبحث ترکیب توابع فصل اول ریاضی دوازدهم علوم تجربی

بصورت فیلم  درس 2 ،فصل اول ، شامل 6 جلسه مبحث ترکیب توابع بصورت کامل توضیح داده شده است.

حل المسائل ،تمرین ها و مثال های درسی، نکات کنکوری و حل سوالات کنکوری در این فیلم های با کیفیت ارائه شده است.

28,000 تومان

فیلم چرخه ی آمار فصل اول ریاضی و آمار دوازدهم علوم انسانی

دانلود فیلم آموزش کامل مبحث چرخه ی آمار درس سوم فصل اول ریاضی و آمار دوازدهم علوم انسانی

بصورت فیلم  درس 3 ،فصل اول ، شامل 5 جلسه مبحث چرخه ی آمار بصورت کامل توضیح داده شده است.

حل المسائل ،تمرین ها و مثال های درسی، نکات کنکوری و حل سوالات کنکوری در این فیلم های با کیفیت ارائه شده است.

28,000 تومان

فیلم احتمال فصل اول ریاضی و آمار دوازدهم علوم انسانی

دانلود فیلم آموزش کامل مبحث احتمال درس دوم فصل اول ریاضی و آمار دوازدهم علوم انسانی

بصورت فیلم  درس 2 ،فصل اول ، شامل 7 جلسه مبحث احتمال بصورت کامل توضیح داده شده است.

حل المسائل ،تمرین ها و مثال های درسی، نکات کنکوری و حل سوالات کنکوری در این فیلم های با کیفیت ارائه شده است.

35,000 تومان

فیلم فصل سوم ریاضی دهم تجربی و ریاضی فیزیک

دانلود فیلم آموزش فصل 3 مبحث ریشه گیری ، رادیکال و توان های گویا ریاضی پایه دهم علوم تجربی و ریاضی فیزیک

دانلود فیلم آموزش کامل فصل 3 مبحث،

درس اول ریشه گیری ،

درس دوم رادیکال ،

درس سوم توان های گویا،

ریاضی پایه دهم علوم تجربی و ریاضی فیزیک،

45,000 تومان

تابع نمایی فصل سوم ریاضی و آمار دوازدهم انسانی

دانلود فیلم آموزش مبحث تابع نمایی فصل سوم ریاضی و آمار دوازدهم انسانی درس 3 : تابع نمایی : شامل…

28,000 تومان

توان گویا فصل سوم ریاضی و آمار دوازدهم انسانی

دانلود فیلم آموزش مبحث توان گویا فصل سوم ریاضی و آمار دوازدهم انسانی

درس 2 : ریشه ُ nام و توان گویا : مبحث توان گویا

بصورت فیلم درس 2 از فصل 3 ریاضی و آمار 12 علوم انسانی مبحث توان گویا بصورت کامل توضیح داده شده است.

28,000 تومان
keyboard_arrow_up