سبد خرید 0

جزوه درسی

جزوه درسی

جدیدترین جزوه های درسی ابتدایی ، متوسطه و سایر مقاطع تحصیلی

جزوه فصل ششم ریاضی دوازدهم تجربی pdf

دانلود جزوه فصل ششم ریاضی دوازدهم تجربی pdf مبحث مقاطع مخروطی 

تعداد صفحات:85 صفحه pdf 

مبحث: مقاطع مخروطی (فصل ششم ریاضی 12 تجربی) 
(قابل استفاده برای دانش آموزان کنکوری تجربی و ریاضی فیزیک نظام جدید) 

طبقه بندی سوالات به صورت موضوعی 
پاسخ کاملا تشریحی 
تمرین‌های برای آمادگی 

28,000 تومان

جزوه فصل سوم ریاضی و آمار دوازدهم انسانی pdf

جزوه فصل سوم ریاضی و آمار دوازدهم انسانی pdf

دنباله های هندسی ،ریشه گیری و توان های گویا،تابع نمایی PDF

تعداد صفحات :46 صفحه

فصل سوم ریاضی و آمار پایه دوازدهم
رشته ادبیات و علوم انسانی

طبقه بندی سوالات به صورت موضوعی
حل تمامی سوالات امتحانات نهایی
حل تمامی تمرین‌ها ٬فعالیت ها و کاردرکلاس های کتاب

27,000 تومان

جزوه فصل هفتم ریاضی دوازدهم تجربی pdf

دانلود جزوه فصل هفتم ریاضی دوازدهم تجربی pdf مبحث احتمال کل

تعداد صفحات:36 صفحه pdf 

مبحث: احتمال کل (فصل هفتم ریاضی 12 تجربی) 
(قابل استفاده برای دانش آموزان کنکوری تجربی و ریاضی فیزیک نظام جدید) 

طبقه بندی سوالات به صورت موضوعی 
پاسخ کاملا تشریحی 
تمرین‌های برای آمادگی 

28,000 تومان

جزوه فصل پنجم ریاضی دوازدهم تجربی pdf

دانلود جزوه فصل پنجم ریاضی دوازدهم تجربی pdf مبحث کاربرد مشتق 

تعداد صفحات:131 صفحه pdf 

مبحث: کاربرد مشتق (فصل پنجم ریاضی 12 تجربی) 
(قابل استفاده برای دانش آموزان کنکوری تجربی و ریاضی فیزیک نظام جدید) 

طبقه بندی سوالات به صورت موضوعی 
پاسخ کاملا تشریحی 
تمرین‌های برای آمادگی 

28,000 تومان

همه ی مطالب مرتبط با : جزوه درسی

جزوه word حسابان یازدهم ریاضی و فیزیک فصل اول

جزوه word حسابان یازدهم ریاضی و فیزیک فصل اول

تعداد صفحات:206 صفحه

جبرو معادله
فصل اول حسابان(1)پایه یازدهم ریاضی فیزیک
طبقه بندی سوالات به صورت موضوعی
پاسخ کاملا تشریحی سوالات کنکور سراسری
حل تمام تمرین‌ها ٬ فعالیت ها و کاردر کلاس ها

57,000 تومان

جزوه Pdf حسابان یازدهم ریاضی و فیزیک فصل اول

این فایل شامل جزوه Pdf حسابان یازدهم ریاضی و فیزیک فصل اول می باشد. 

تعداد صفحات:206 صفحه

جبرو معادله
فصل اول حسابان(1)پایه یازدهم ریاضی فیزیک
طبقه بندی سوالات به صورت موضوعی
پاسخ کاملا تشریحی سوالات کنکور سراسری
حل تمام تمرین‌ها ٬ فعالیت ها و کاردر کلاس ها

 

33,000 تومان

جزوه فصل سوم ریاضی و آمار دوازدهم انسانی pdf

جزوه فصل سوم ریاضی و آمار دوازدهم انسانی pdf

دنباله های هندسی ،ریشه گیری و توان های گویا،تابع نمایی PDF

تعداد صفحات :46 صفحه

فصل سوم ریاضی و آمار پایه دوازدهم
رشته ادبیات و علوم انسانی

طبقه بندی سوالات به صورت موضوعی
حل تمامی سوالات امتحانات نهایی
حل تمامی تمرین‌ها ٬فعالیت ها و کاردرکلاس های کتاب

27,000 تومان

جزوه فصل اول ریاضی و آمار دوازدهم انسانی pdf

دانلود جزوه فصل اول ریاضی و آمار دوازدهم انسانی pdf

آمار و احتمال فصل اول ریاضی و آمار دوازدهم انسانیPDF

تعداد صفحات :98 صفحه

رشته ادبیات و علوم انسانی

طبقه بندی سوالات به صورت موضوعی
حل تمامی سوالات امتحانات نهایی
حل تمامی تمرین‌ها ٬فعالیت ها و کاردرکلاس های کتاب

28,000 تومان

جزوه فصل هفتم ریاضی دوازدهم تجربی pdf

دانلود جزوه فصل هفتم ریاضی دوازدهم تجربی pdf مبحث احتمال کل

تعداد صفحات:36 صفحه pdf 

مبحث: احتمال کل (فصل هفتم ریاضی 12 تجربی) 
(قابل استفاده برای دانش آموزان کنکوری تجربی و ریاضی فیزیک نظام جدید) 

طبقه بندی سوالات به صورت موضوعی 
پاسخ کاملا تشریحی 
تمرین‌های برای آمادگی 

28,000 تومان

جزوه فصل ششم ریاضی دوازدهم تجربی pdf

دانلود جزوه فصل ششم ریاضی دوازدهم تجربی pdf مبحث مقاطع مخروطی 

تعداد صفحات:85 صفحه pdf 

مبحث: مقاطع مخروطی (فصل ششم ریاضی 12 تجربی) 
(قابل استفاده برای دانش آموزان کنکوری تجربی و ریاضی فیزیک نظام جدید) 

طبقه بندی سوالات به صورت موضوعی 
پاسخ کاملا تشریحی 
تمرین‌های برای آمادگی 

28,000 تومان

جزوه فصل پنجم ریاضی دوازدهم تجربی pdf

دانلود جزوه فصل پنجم ریاضی دوازدهم تجربی pdf مبحث کاربرد مشتق 

تعداد صفحات:131 صفحه pdf 

مبحث: کاربرد مشتق (فصل پنجم ریاضی 12 تجربی) 
(قابل استفاده برای دانش آموزان کنکوری تجربی و ریاضی فیزیک نظام جدید) 

طبقه بندی سوالات به صورت موضوعی 
پاسخ کاملا تشریحی 
تمرین‌های برای آمادگی 

28,000 تومان

جزوه فصل چهارم ریاضی دوازدهم تجربی pdf

دانلود جزوه فصل چهارم ریاضی دوازدهم تجربی pdf مبحث مشتق

تعداد صفحات:126 صفحه pdf

مبحث: مشتق (فصل چهارم ریاضی 12 تجربی) 
(قابل استفاده برای دانش آموزان کنکوری تجربی و ریاضی فیزیک نظام جدید) 

طبقه بندی سوالات به صورت موضوعی 
پاسخ کاملا تشریحی 
تمرین‌های برای آمادگی 

28,000 تومان
keyboard_arrow_up