ارتباط با ما

به سایت یارمعلم خوش آمدید.

من مهرداد مرادخانی هستم با پست آموزگار مشغول به تدریس می باشم.

جهت ارتباط با من بعنوان مدیر سایت یارمعلم می توان

با شماره زیر در تماس بود:

+۹۸۹۳۷۵۹۸۸۱۵۰

همچنین با ایمیل

yarmoalem@gmail.com

ادرس تلگرام کانال سایت

https://t.me/ymoalem