درباره ی ما

سایت یارمعلم با هدف ارائه خدماتی مانند ضمن خدمت فرهنگیان ،طرح درس دوره ابتدایی و دبیرستان, سولات درسی نوشته شده توسط مدیر سایت, نمونه اقدام پژوهی و هر آنچه که مرتبط با معلم و آموزگار و مدیر و دبیر و معاون و… باشد.